Jämföra dina inkomstförsäkringar och trygga inkomsten

En inkomstförsäkring innebär att man helt enkelt har en försäkring för sin inkomst om man förlorar sin anställning. Vissa fackförbund har redan en inkomstförsäkring inkluderad i medlemskapet. Har man inte inkomstförsäkring genom ett fackmedlemskap kan man teckna en privat sådan. En fackmedlem som är försäkrad borde dock ta en titt på villkoren i sin inkomstförsäkring, ibland kan det löna sig att försäkra sig ytterligare med en privat tilläggsförsäkring.

Varför ska man då teckna en inkomstförsäkring om man ändå är med i A-kassan? Det är för att A-kassan har ett maxbelopp på hur mycket man kan få ut per månad. De betalar ut 80% av den fulla lönen, men bara upp till 18.700 kronor. Det betyder att du kan få resterande belopp endast om en inkomstförsäkring finns. Karenstiden innebär att du inte får ersättning en viss tid efter att du blivit arbetslös, ofta får du vänta ett par veckor beroende på villkor. Ersättningsdagarna med en försäkring är ofta 150-200 dagar.

Vad ska man titta efter när man ska jämföra inkomstförsäkringarna?

När du väljer försäkring är det flera viktiga aspekter att tänka på. Självklart vill man ha en billig inkomstförsäkring, men det är inte bara premien som är viktig att tänka på. Ett av dessa är ersättningstak för de som har en hög lön. Många inkomstförsäkringar går endast upp till 50.000. Har man en högre lön än vad inkomsttaket tillåter att försäkringen betalar ut kan man ta en tilläggsförsäkring eller leta efter en som har ett högre tak. Vill du ha fler ersättningsdagar blir din försäkring i regel något dyrare, men å andra sidan innebär det längre tid med utbetalning.

Du som är lite äldre kan ibland behöva kolla lite mer då försäkringar har en maxålder som dock varierar mellan olika bolag. Att vara 55 och bli nekad hos ett försäkringsföretag betyder inte att du inte kommer att kunna få försäkring hos ett annat.

Att jämföra inkomstförsäkringar själv kan vara både krångligt och tidskrävande. Det finns flera sidor på nätet samt försäkringsförmedlare som kan göra det viktiga jobbet betydligt enklare.