Jämför olika vattenskoterförsäkringar

Att åka vattenskoter förknippas oftast med nöje eller möjligtvis semester. Många ser det som en leksak, som inte behöver någon försäkring. Dock används den även som ett fordon, både vid arbete och transport. Vattenskoter kan exempelvis användas av räddningstjänsten eller för att förflytta personer från olika plaster till sjöss. Vid samtliga fall bör det finnas en försäkring, och det är viktigt att alltid jämföra vattenskoterförsäkringar för att säkerställa att rätt skydd finns.

Oftast är villkoren liknande vid en båtförsäkring, men detta är inte en regel. När man som konsument skall teckna en försäkring bör man förstå om båtförsäkringen även täcker vattenskotern, vilket inte är en självklarhet. Likheterna mellan dessa försäkringar beror på att vattenskotern ses som ett vattenfordon och på så sätt klassas som en båt. Idag finns det även specialsydda försäkringar som erbjuds av vissa företag. Vidare liknar i många fall vattenskoterförsäkringar även snöskoterförsäkringar då dessa är mycket snarlika fordon.

Vad bör ingå i en vattenskoterförsäkring?

När det är dags att teckna en försäkring är det viktigt för konsumenten att jämföra vattenskoterförsäkringarna för att förstå vad som ingår vid de olika avtalen. Skulle vattenskotern skadas när den befinner sig på sjön eller havet behövs skydd får så kallad sjöskada. Med detta menas vanliga skador, så som grundstötning, kantring, kollision eller vattenträngning. Sjöskada täcker inte sådana problem som uppkommer efter en längre tid, vilka hade kunnat motverkats eller undvikits av ägaren.

Det är även viktigt att försäkringen täcker eventuella skador när det är dags att ta upp skotern från vattnet och förvara den i ett garage eller liknande förvaringsutrymme. Försäkringen skall gälla vid sjösättning, transport, lyft samt av- eller påriggning av vattenskotern. Vidare bör vattenskoterförsäkringen även gälla vid stöld eller eventuella skador som kan uppstå vid ett stöldförsök. Konsumenten bör även jämföra vattenskoterförsäkringarnas villkor som gäller vid brand, explosion eller om blixten skulle slå ner i skotern.